Na tom składa się16 artykułów z zakresu słowotwórstwa i semantyki leksykalnej, wybranych z ponadczterdziestoletniego dorobku Autorki. Dotyczą problemów teoretycznych, klasyfikacji, sposobów opisu w ramach przyjętej metodologii, a także przedstawiają analizy omawianych zagadnień na bogatym materiale leksykograficzno-korpusowym. Książka adresowana do wszystkich zainteresowanych współczesną polszczyzną oraz specjalistów, zwłaszcza polonistów i slawistów.******Language at work – working on a language. Studies in semantics and word formationThe book comprises 16 articles concerning word formation and lexical semantics, representative of the Author’s forty-year work. The articles tackle theoretical issues, classifications, methods of description within the adopted framework, they also provide analyses of selected problems, illustrated with ample data excerpted from dictionaries and corpora. The book holds particular interest to anyone concerned with the contemporary Polish language, as well as to specialists in Polish philology or Slavic studies.

Kategoria: Literatura popularnonaukowa

Producent:

postacie disney, skarżyński, pegaz, domki ogrodowe, kądzieli, smocze jajo, klątwy, domek nowoczesny, another life, m jak miłość 1452, spee, buty trek, dedukcja, pajęczyny, moje wielkie greckie wesele, kawa tchibo, magnolia sklepy, kresy

yyyyy