Breaking News

Nie da się ukryć, że żyjemy w czasach, w których paliwo, czyli zarówno benzyna, jak i diesel poszybowały w górę z ceną za 1 litr w porównaniu do poprzednich lat. Można nawet posunąć się o stwierdzenie, że podwyżki wyniosły 100%. Przekłada się to na notowanie wszystkich innych produktów, dlatego że żywność oraz inne towary są transportowane do magazynów, z magazynów do sklepów itd.

Nieprawidłowości w załadunku towaru

Kierowcy zobowiązani są do podstawienia auta, tira na załadunek w specjalnie wyznaczone do tego miejsce. Po zapakowaniu towaru przewoźnik jest zobligowany sprawdzić, czy wszystko zostało należycie zrobione oraz czy nie ma jakichś nieprawidłowości, np.: towar jest ułożony niesymetrycznie, co powoduje nierówne obciążenie osi auta, a to w konsekwencji może prowadzić do jego uszkodzenia. Anulowanie zlecenia transportowego w takiej sytuacji nie reguluje Konwencja CMR, wówczas należy się posiłkować wytycznymi zlecenia, a w nim na pewno zostały uwzględnione wysokości sankcji za odstąpienie od zadania.

Przepisy prawne

Kierowca będący odpowiedzialny za transport, a także za auto, którym dysponuje, może się poczuć w sytuacji bez wyjścia, gdyż z jednej strony nie wolno mu pozwolić sobie na dopuszczenie do nieprawidłowości, a z drugiej perspektywy nie chce ponieść konsekwencji w postaci kary finansowej za anulowanie zlecenia transportowego. W Konwencji CMR, znajdziemy przepisy dotyczące wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika. Zgodnie z art. 17 ust. 4 lit. C dowiadujemy się, że osoba transportująca towar jest zwolniona ze swej odpowiedzialności w sytuacji zaginięcia lub uszkodzenia ekwipunku w wyniku m.in. zmanipulowania, ładowania, rozmieszczania lub wyładowania dóbr przez nadawcę lub odbiorcę. W przypadku anulowania zlecenia transportowego niezwłocznie należy najpierw poinformować zleceniodawcę o zaistniałej sytuacji. Jeśli mimo zastrzeżeń kierowca usłyszy, że ma realizować swój obowiązek, powinien zabezpieczyć się w postaci zdjęć, żeby mieć dokument potwierdzający nieprawidłowy załadunek. Ponadto należy wykonać notkę do listu przewozowego o tym fakcie.

Share Article: