To nowy kurs do nauki języka niemieckiego w liceum i technikum. Przeznaczony jest zarówno dla uczniów rozpoczynających, jak i kontynuujących naukę języka niemieckiego jako drugiego języka obcego.Podręcznik Transfer Deutsch 1 został przygotowany specjalnie z myślą o pierwszym roczniku uczniów kończących ośmioklasową szkołę podstawową. Umożliwia pracę w grupach początkujących oraz kontynuujących naukę języka niemieckiego na bazie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej (podstawa programowa III.2.0 i III.2) – także w grupach o zróżnicowanym poziomie.Pierwszy tom kursu kładzie nacisk na sprawność mówienia i ma na celu wyrównanie już w pierwszym roku szans uczniów rozpoczynających naukę języka niemieckiego.Największe atuty podręcznika:– wykorzystuje zjawisko transferu językowego i odwołuje się do wiedzy uczniów z języka angielskiego – uczniowie dużo szybciej zapamiętują informacje, które potrafią odnieść do swoich dotychczasowych doświadczeń,– kładzie nacisk na komunikację i mediację językową – przygotowuje uczniów do komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego,– wspiera umiejętność samodzielnego uczenia się i wyciągania wniosków przez ucznia – poprzez indukcyjny sposób wprowadzania gramatyki, materiały do samooceny (Das kann ich) i sekcje powtórzeniowe,– łagodna progresja i dużo ćwiczeń utrwalających.Transfer Deutsch 1 łagodnie wprowadza w świat języka niemieckiego i gwarantuje spokojną progresję, dostosowaną do 4-letniego cyklu nauczania w liceum i 5-letniego w technikum. Zakres treści jest adekwatny do poznanego słownictwa, aby uczeń miał poczucie, że język niemiecki nie jest trudny. Dzięki użyciu internacjonalizmów, łatwych konstrukcji i uproszczonej progresji gramatycznej podręcznik umożliwia komunikowanie się już na pierwszych lekcjach. Podręcznik zapewnia całą gamę ćwiczeń utrwalających nowe słownictwo i struktury gramatyczne.Wprowadzanie gramatyki – w sposób wspierający osiągnięcia ucznia.Gramatyka jest prezentowana w sposób przyjazny dla ucznia:– progresja gramatyczna uwzględnia nawyki językowe polskiego ucznia, np. wprowadzenie zaimków dzierżawczych przed rodzajnikami,– uwzględnia interferencję języka ojczystego, np. dodatkowe ćwiczenia utrwalające użycie zaimka dzierżawczego sein/-e i ihr/-e,– uwzględnia znajomość języka angielskiego jako pierwszego języka obcego i wskazuje podobieństwa i różnice.

Kategoria: Pozostałe języki

Producent:

szakal złocisty, firana z gipiury, nauka, arrinera hussarya, anno domini, lampa ogrodowa, polonez pan tadeusz, najpiękniejsza, janczyk, siłka

yyyyy