Książka w kompleksowy sposób przedstawia problematykę zajęciowości wśród najmłodszych i szeroko omawia zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty pracy terapeuty zajęciowego z osobami w wieku rozwojowym. W podręczniku omówiono niepełnosprawność wieku rozwojowego oraz etapy rozwoju dziecka. Przedstawiono użyteczne w pracy terapeuty zajęciowego narzędzia oceny. Szczególnie szeroko przedstawione zostały obszary interwencji terapeuty zajęciowego m.in.: kontrola motoryczna, umiejętności manualne, I ADL (złożone czynności dnia codziennego), integracja sensoryczna, wzrok, słuch, interakcje społeczne, karmienie, komunikacja, zabawa, umiejętności grafomotoryczne i pisanie, pomoce techniczne. Ważną częścią podręcznika są przykłady interwencji terapeutycznych u dzieci (studia przypadków), które wzmacniają jego wartość merytoryczną. Treści zawarte w książce są zgodne ze standardami szkolenia i pracy terapeuty zajęciowego w krajach Unii Europejskiej.Aleksandra KulisDr nauk o kulturze fizycznej, magister rehabilitacji ruchowej. Adiunkt w Katedrze Terapii Zajęciowej na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie. Certyfikowany Teacher Training in Occupational Therapy Theory, Practice and Education. Certyfikat wydany przez ENOTHE. Nauczyciel akademicki w zakresie terapii zajęciowej dzieci, osób z trudnościami w uczeniu się oraz osób w starszym wieku jak również masażu leczniczego, drenażu limfatycznego i masażu w kosmetologii. Praktykę z zakresu terapii zajęciowej zdobywała współpracując z placówkami na terenie kraju oraz w Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Kanadzie. Autorka wielu wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych związanych z tematyką terapii zajęciowej. Współautorka tłumaczenia na język polski nowoczesnych narzędzi stosowanych w terapii zajęciowej do oceny jakości uczestnictwa dzieci w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych.

Kategoria: Nauki medyczne

Producent:

barka tekst, total war three kingdoms, verbs, mapa afryki, eneida

yyyyy