Przekształcanie:*spółki osobowej w spółkę kapitałową *spółki kapitałowej w spółkę osobową *spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową *spółki komandytowej w spółkę jawną *spółki komandytowej w spółkę z o.o. *spółki cywilnej w spółkę handlową *inne przekształcenia.Praktyczny poradnik przedstawia wszystkie najważniejsze procedury związane z przekształceniem spółek osobowych, kapitałowych i cywilnych. Uwzględniając specyfikę poszczególnych rodzajów spółek, omówiono m.in.:rodzaje przekształceń,ogólne zasady przekształcenia,ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe,zasadę kontynuacji,plan przekształcenia,prawa wspólników związane z przekształceniem,uchwałę o przekształceniu,umowę i statut spółki przekształconej,rozliczenie się z ustępującymi wspólnikami,wniosek o wpis przekształcenia i ogłoszenie o przekształceniu,postępowanie przed sądem rejestrowym.Na podstawie obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. zmian dotyczących opodatkowania spółek komandytowych autor omówił zasady i formy przekształceń spółki komandytowej m.in. w spółkę z o.o. i spółkę jawną.Uzupełnieniem całości są wzory przydatnych w procesie przekształceniowym dokumentów oraz wniosków do KRS – także w wersji edytowalnej w dołączonym suplemencie elektronicznym. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Kategoria: Prawo i administracja

Producent:

filc, bandera, białczyński, wojownik, wojna trzydziestoletnia, ustronie morskie mapa, liczby całkowite, efektywna, samochody bajka, optymista, gj, buła z masłem, madeleine, willie nelson, leningrad, 11 bit, słówka angielskie

yyyyy