Książka zawiera syntetyczne omówienie najważniejszych zagadnień podatkowych odnoszących się do działalności gospodarczej, zarówno poszczególnych podatków, jak i kontroli podatkowej czy też pojęcia działalności gospodarczej. Tematy prezentowane w opracowaniu wzbogacono przykładami, co pozwoli lepiej zrozumieć omawiane kwestie.W podręczniku zaprezentowano m.in. takie zagadnienia jak:pojęcie przychodu w podatkach dochodowych,koszty uzyskania przychodów,podstawy prawne i cechy charakterystyczne podatku od towarów i usług,istota podatku akcyzowego,stawki podatkowe w podatku od nieruchomości,przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych,zasady prowadzenia kontroli podatkowej przedsiębiorców.Adresaci:Publikacja przeznaczona jest dla studentów oraz nauczycieli akademickich. Zainteresuje również przedsiębiorców, pracowników działów księgowych i finansowych, a także doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz pracowników administracji podatkowej.”Recenzowana książka dotyczy podatkowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące poszczególnych obciążeń podatkowych oraz kontroli podatkowej przedsiębiorców. Autorzy postawili sobie za cel stworzenie opracowania będącego źródłem kompleksowej wiedzy na temat węzłowych zagadnień dotyczących opodatkowania działalności gospodarczej, które z jednej strony pełniłoby rolę podręcznika akademickiego, z drugiej zaś stanowiłoby wsparcie merytoryczne dla szerszego grona odbiorców związanego z praktyką gospodarczą. Cel ten został osiągnięty”.Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Kategoria: Prawo i administracja

Producent:

sofizmaty, edward, ilse koch, kosiarka spalinowa z napędem, prezent dla chłopaka na walentynki

yyyyy